من تمام مراحل رو مو به مو انجام دادم چندبار هم برای درست رفتن مراحل چکشون کردم . ولی درست نشد فقط ساعتمم هم بهم ریخت . میتونین بازم راهنمایی کنید ممنون میشم .