وقتی درجه ها رو گذاشتید یادتون نره بازسازی درجه ها رو بزنید;)