الان من XML نقشه سایت تو تنضیمات اصلی انجمنم هست پس نقشه سایت نصبه
فقط چی جوری باید نقشه سایتم رو بسازم:331: