کسی است قالب گرافیکی فریر بفروشه یا طراحی کنه؟
منم دنبال شخصی هستم که یکم ظاهری این اسکریپت بهتر کنه