برای منم اینطوری میاره. اول فکر کردم چون سرعت نتم کم شده اونجارو لود نمیکنه اما مثل اینکه مشکل یکم عمومی هست :دی