در انجمن هک ها به دنبال هک ستونی کردن زیر انجمن ها vsa بگردید یا یه قابلیتی داره انجمن به نام جستجو از اون هم میتونید استفاده کنید :d