این ارور بالا ی انجمن نایش داده میشه ملوم نیست مشکل از کجاست دوستان راهنمایی کنند :))

25852

متن ارور :