به نظرم با برنامه انجام بدید خیلی بهتره

A1 Sitemap Generator

این برنامه رو پیشنهاد میدم:)