سلام
من خودم این دو هک رو روی انجمن نصب دارم اما هر دو مشکل دارن
چت باکس که بیشتر وقت ها قاطی میکنه
آجاکس آخرین ارسال های انجمن هم که هیچ وقت کار نمیکنه
میخواستم ببینم بهریت هک های که برای ورژن...