درود

این مشکل نیست ، اسکریپت اینطور برنامه نویسی شده ، و تا اونجا که من در پنل مدیریتش مشاهده کردم ویژگی یا آپشنی برای تغییرات این بخش طبق نمونه مد نظر شما وجود نداره .