داداش ساعت 1تایپیک زدی! نگا به ساعت کردی؟!:o :yeah:

آموزش گذاشتن ستاره های کاربری مثل وی بی ایران (جدید)
نحوه اضافه کردن ستاره های زیر اسم کاربران و مدیران

;)