سلام من اومدم فرومم تو لوکال ساختم و دیتابیس بک گرفتم بعد رو فضا inpout کردم ولی ارور میده


ورِن استفاده شده 3.8.7


Database error
The database has encountered a problem.
Please try the...