برای اینکار باید کولیشن های دیتابیس تغییر داده بشه البته ممکنه ولیداتور تکست ها هم نیاز به تغییر داشته باشه. در هر صورت اینجا یک اموزش هست:
mysql - How to store Emoji Character in My SQL Database -...