سلام
هکی میخوام که وقتی کاربر تایپک میزنه توی پیغامای مدیران مشاهده شه