آموزش کامل CSS3 - Text Effect در CSS
اگه فقط تو همين صفحه به خصوص ميخوايد :

<style type="text/css">li:hover { text-shadow:0 0 3px #ddd;}</style>
اين كد رو قبل از </head> بذاريد.