بعض مواقع که پست می زنم این ارور میاد:
16526
Safe Mode رو غیر فعال هم کردم.ولی بازم همینه