درود.

حق با دوستمونه پهنای باندتون کمه خیلی

من خودم که دارم هاست میدم

1 گیگ رو با پهنا باند 100 گیگ دارم میدم 15 تومن هیچی مشتری ندارم :دی

یکم توجه کنید به خواسته مشتریا ی (آینده) :دی