از طریق تنظیمات گروه کاربری.
یا در قسمت نمایش و تنظیمات انجمن ها(جایی که انجمن ها رو اضافه میکنی)،اونجا قسمتی به نام (نمایش مدیران) هست که آمار مدیران رو بهت میده و دسترسی خاص رو میتونی به مدیر بدی.