درود.
احتمالا آدرس تصاویر درست نیست و پیداشون نمیکنه.
آدرس تصاویر رو چک کنید(تصاویر موضوع جدید و موضوع قدیمی)