دوستان کسی این رو نصب کرده و باهاش کار کرده ؟

اگه آره ممنون میشم لینک بده ببینم

نصب کردم کارم کردم ولی چیزی سردر نیاوردم چطوریاست