آخرین ارسالات وی بی ایران رو میفرمائید دیگه ؟

توی تنظیماتش auto template رو بذارید روی خیر . یک متغیر توی همون قسمت auto template هست اون رو بذارید ته نوبار.