درود

این ارور میگه شما دیگه نمیتونید دیتابیس بسازید چرا؟ چون قبلا چندا ساختید و دیگه نمیتونید از اون حد معین بیشتر دیتابیس بسازید