اگه هیچ دیتا بیسی ندارید تیکت بزنید پشتیبانی

اگه هم چند دیتا بیس دارید معنیش اینه که ظرفیت تعیین شده برای این پلن همین تعداد بوده باز باید تیکت بدید و احتمالا با افزایش هزینه مجوز تعداد بیشتر...