درمورد تغییر نوع لینک ها و همینطور لینک های قبلی ارور 404 ندند توضیح بدید.
آخرین ارسالات چطوریه تو این؟
:دی