سلام....اقا من تو نصب این قالب مشکل دارم....میشه آموزش نصبش رو هم بگید؟
هر کاری مردم...قالبم بهم ریخت....ممونو ☺