پنجم ماه نوامبر، مصادف با ۱۴ آبان ماه سال جاری می تواند روز بسیار جالبی برای بسیاری از کاربران اینترنت باشد.
روز گذشته، گروه هکری شناخته شده معروف به بی نام (Anonymous) از طریق انتشار یک کلیپ...