الان چه مدت از ست کردن دی ان اس گذشته؟ اگه کمتر از 24 ساعته و مطمئنی که دی ان اس هات درست بوده یکم دیگه صبر کن.