نصب IIS = رایگان
نصب و راه اندازی کنترل پنل ها = رایگان
نصب و کانفیگ میکروتیک = رایگان
نصب و راه اندازی IBSng = رایگان
نصب و کانفیگ سرویس های حذف محدودیت های مخابراتی ( پ*ر*و*** ) و اتصال ان به...