سلام من یه سوال داشتم؟؟
آمار گیری وبگذر دقیقتره یا همین هک کاربران آنلاین در 24 ساعت گذشته وی بی؟؟