الله

بهتره اول وارد ادمین سی پی بشید و بخش زبان رو چک کنید که روی فارسی باشه و روی انگلیسی نباشه .

اگر از این نبود باید فایل زبان رو ریست کنید با استفاده از فایل تولز که اموزشهاش توی سایت خیلی...