فکر کنم مربوط به سرور باشه

ربطی به لایسنس نداره . سرورتون دچار قطعی یا مشکل شده