دامنه های زیر به ترتیب قیمت به فروش می رسند:
phonezone.ir
400 هزار تومان
langlearner.ir
300 هزار تومان
gossiper.ir
200 هزار تومان
برای خرید، پیام خصوصی ارسال کنید