باتبریک سال نو دوستان میخام vb را روی لوکال هاست EasyPHP نصب کنم ظاهرا همه مراحل را درست رفتم ولی نمیدونم این ارورهای زیر برای چیست؟ لطفا راهنمایی کنید مشکل چیست موقع اینستال در عکس ارورها را در بالا نشان میدهد و اینستال را هم که با این حالت میزنم متن ارور دوم پایین را میدهد؟

36720142705520743869_Capture1.PNG

ارور بعدی


کد PHP:
Unexpected Text:<br />
<b>Strict Standards</b>:  Non-static method vB_Shutdown::instance() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in <b>C:\Program Files\EasyPHP-DevServer-14.1VC9\data\localweb\Forum\includes\class_core.php</b> on line <b>3314</b><br />
<br />
<b>Strict Standards</b>:  Declaration of vB_Database_Alter_MySQL::drop_index() should be compatible with vB_Database_Alter::drop_index() in <b>C:\Program Files\EasyPHP-DevServer-14.1VC9\data\localweb\Forum\includes\class_dbalter.php</b> on line <b>882</b><br />
<br />
<b>Strict Standards</b>:  Declaration of vB_Database_Alter_MySQL::add_index() should be compatible with vB_Database_Alter::add_index() in <b>C:\Program Files\EasyPHP-DevServer-14.1VC9\data\localweb\Forum\includes\class_dbalter.php</b> on line <b>882</b><br />
<br />
<b>Strict Standards</b>:  Declaration of vB_Database_Alter_MySQL::add_field() should be compatible with vB_Database_Alter::add_field() in <b>C:\Program Files\EasyPHP-DevServer-14.1VC9\data\localweb\Forum\includes\class_dbalter.php</b> on line <b>882</b><br />
<br />
<b>Strict Standards</b>:  Declaration of vB_Database_Alter_MySQL::drop_field() should be compatible with vB_Database_Alter::drop_field() in <b>C:\Program Files\EasyPHP-DevServer-14.1VC9\data\localweb\Forum\includes\class_dbalter.php</b> on line <b>882</b><br />
<br />
<b>Strict Standards</b>:  Declaration of vB_Database_Alter_MySQL::query() should be compatible with vB_Database_Alter::query() in <b>C:\Program Files\EasyPHP-DevServer-14.1VC9\data\localweb\Forum\includes\class_dbalter.php</b> on line <b>882</b><br />
<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<upgrade>
    <message replace="0">Connection successful</message>
    <status>Status: Installing, Step 2 of 7</status>
    <longversion>install</longversion>
    <version>install</version>
    <nextstep>2</nextstep>
    <upgradenotice><![CDATA[<strong>Installing</strong>]]></upgradenotice>
</upgrade>