بهترین ساختار لینک دهی در صفحات طراحی سایت براساس اصول سئو سایت چگونه می باشد. اینکه چه تعداد لینک و با چه متنی و در چه مکانی درج نماییم تمامی در پروسه سئو سایت تاثیرگذار خواهد بود. در ادامه به بیان گام به گام ساختار لینک ها در طراحی سایت بر مبنای اصول سئو می پردازیم.

جستجو برای کلمات کلیدی


در ابتداترین گام می بایست لیستی از کلمات کلیدی طراحی سایت خود را بیابید. این لیست می تواند تعداد حدود 100 کلمه کلیدی مرتبط با طراحی سایت شما باشد. با جستجو در موتور جستجو گوگل می توانید کلمات کلیدی مرتبط بسیاری را در طراحی سایت خود بیابید. ابزارهای آنلیزگر و نیز سایت های تحلیلی کلمات کلیدی بسیار وجود دارند که می توانند در این امر شما را هدایت نمایند.
فراهم نمودن محتوا


در گامی بعدی می بایست برای کلمات کلیدی یافت شده صفحات طراحی سایت و نیز محتوایی درخور فراهم نماید. انتشار محتوا با درج کلمه کلیدی در صفحه طراحی سایت می تواند گامی در سئو آن صفحه از طراحی سایت و همچنین در جهت سئو سایت شما باشد.
لینک دهی میان صفحات در طراحی سایت


در صفحات ایجاد شده کلمات کلیدی مرتبط را به یکدیگر لینک دهی نمایید. لینک دهی فراهم شده موجب ارتباط صفحات طراحی سایت با یکدیگر و نیز افزایش رنکینگ صفحات خواهد شد.
نکات سئو محتوا در طراحی سایت


متن anchor لینک را مرتبط با کلمه کلیدی خود انتخاب نمایید و همچنین تگ عنوان و تگ توضیحات را با درج کلمه کلیدی طراحی سایت خود انتخاب نمایید. عناوین صفحات در تگ h1 درج شوند و تمامی محتوا و تصاویر موجود در صفحه طراحی سایت در ارتباط با کلمه کلیدی فراهم شوند.

سئو ساختار لینک ها در طراحی سایت