سلام

بهتر شده

تناسب رنگ ها اصلا دربنرها خوب نیست
افکت ها اصلا جالب نیستند
سعی کنید:

1_اول بنرهای قبلی رو ببینید و اول باتقلید شروع به طراحی برای خودتون کنید تاحرفه ای شوید
یا
2_تاپیک های آموزشی رو مطالعه نمائید

بعید میدونم اگر این بنرهارو رایگان هم به کسی بدین قبول کنه و ناراحت نشه