میشه لطفا سیستم آپدیت شدن امتیاز رو توضیح بدید و اینکه وقتی پستی پاک میشه امتیازش حذف میشه یا نه ؟