چگونه می توانیم اطمینان حاصل نماییم که گوگل تمامی صفحات موجود در طراحی سایت ما را ایندکس می نماید و یا به نوعی با انجام چه اقداماتی منجر خواهیم شد گوگل صفحات موجود در طراحی وب سایت ما را کاوش نماید و در صفحه نتایج خود به نمایش بگذارد. در ادامه به بیان تکنیک هایی به منظور ایندکس نمودن تمامی صفحات موجود در طراحی سایت به واسط گوگل می پردازیم.


ایجاد sitemap در طراحی سایت


ایجادsitemap نقشه سایت موجب شناساندن آدرس URL صفحات طراحی سایت به گوگل و دیگر موتورهای جستجو می شود. شناساندن آدرس URL موجب خواهد شد که گوگل و دیگر موتورهای جستجو با سرعت بیشتری صفحات طراحی سایت شما را ایندکس و کاوش نمایند و در صفحه نتایج جستجو به نمایش گذاشته شوند.موتورهای جستجو به لحاظ نقش واسطه گری که در هدایت کاربران دارند حائز اهمیت می باشند و نمایش محتوا در صفحه نتایج جستجو می تواند ترافیک را به سمت طراحی سایت شما روانه کند.
لینک دهی داخلی در طراحی سایت


از دیگر اقدامات که در جهت شناساندن آدرس URL صفحات طراحی سایت می توانید اعمال نمایید لینک دهی داخلی می باشد. درج آدرس URL صفحات طراحی سایت به واسط کلمات کلیدی مرتبط و یا عنوان صفحات می تواند در تقویت شناساندن آدرس URL اقدام نماید. این نکته را در نظر داشته باشید که درج دو لینک به آدرس صفحه ای از طراحی سایت نسبت به درج تنها یک لینک از آدرس URL ارجحیت دارند و به نسبت آن افزایش تعداد لینک از آدرس URL صفحه طراحی سایت موجب تقویت شناساندن به گوگل و دیگر موتورهای جستجو خواهد شد که در نتیجه امر در پروسه سئو سایت گامی موثر را اعمال نموده اید.

ایندکس نمودن تمامی صفحات