شاید دانستن این مطلب که کاربران چه عملکردی را در موتورجستجو گوگل اعمال می نمایند در هدفمندی طراحی سایت براساس کلمات کلیدی کمک نماید. کاربران به واسط کلمات کلیدی که در صفحه نتایج جستجو گوگل درج می نمایندبه صفحه طراحی وب سایت شما هدایت می شوند. تحلیل و آنالیزی در این خصوص می تواند در بهینه سازی طراحی سایت شما موثر عمل نماید.

کلیک بر طراحی سایت ها در صفحه اول جستجو


62 درصد کاربران تنها بر روی نتایج جستجو در صفحه اول گوگل کلیک می نمایند. طراحی سایت هایی که در صفحه اول گوگل موجود می باشند فرصتی ویژه ای نسبت به دیگران سایت ها در دیگر صفحات خواهند داشت.
جستجو به واسط دو کلمه


آمارها بیانگر این موضوع می باشد که 28.9 درصد کاربران به واسط درج دو کلمه در موتور جستجو گوگل صفحه نتایج را بررسی خواهند نمود. کاربران با وارد نمودن دو کلمه در زمینه مربوطه، تمایل دارند تا صفحات طراحی سایت دلخواه را مشاهده نمایند.
جستجو به واسط سه کلمه


27.8 درصد کاربران با درج سه کلمه در موتور جستجو به صفحات طراحی سایت مورد نظر خود هدایت می شوند. انتخاب سه کلمه مرتبط با طراحی سایت شما می تواند موجب پیشی گرفتن شما نسبت به رقبای شما خواهد شد.

جستجو به واسط چهار کلمه


17.1 درصد کاربران با درج چهارکلمه در گوگل به صفحات مرتبط از طراحی سایت ها هدایت می شوند.چهار کلمه مرتبط با حوزه عملکردی طراحی سایت شما و نیز بهینه سازی سایت در حوزه این چهار کلمه کلیدی می تواند در بازاریابی اینترنتی شما موثر عمل نماید.
جستجو به واسط یک کلمه


تعداد 11.4 درصدد کاربران با درج یک کلمه کلیدی به صفحات طراحی سایت مورد نظر خود هدایت می شوند. انتخاب کلمه کلیدی مناسب و نیز مدیریت پروسه سئو سایت در این خصوص می تواند در موفقیت تجارت الکترونیکی شما را تضمین نماید.


نحوه رفتار کاربران در جستجو گوگل