من مشکل چپ چین بودنو توی وی بی 4.1.3 دارم.
چجوری مشکلو حل کنم؟