Redirect 301ریدایرکت اقدامی است که در جهت انتقال دامین کنونی به ادرس دامین جدید طراحی سایت صورت می پذیرد. ممکن است کسب وکار شما به دلایلی استراتژی و یا برنامه ریزی تصمیم گرفته باشد دامین جدیدی را اتخاذ و اعمال نماید. ترک طراحی سایت قبلی و آغاز کار با طراحی سایت جدید و عدم در نظر گرفتن ترافیک سایت قبلی امری دور از ذهن می باشد. در ادامه به بررسی Redirect 301ریدایرکت و اعمال آن خواهیم پرداخت.


Redirect 301ریدایرکت


این احتمال می رود که صاحبان کسب وکار به فکر دامین جدید با تناسب و ارتباط بیشتر با حوزه تخصصی خود بیفتند.حال مبحثی که توجه مدیران را به خود جلب می نمایند وضعیت ترافیک طراحی سایت قبلی ست که با ایجاد دامین جدید به دور خواهد افتاد. انتقال ترافیک از طراحی وب سایت قبلی به دامین جدید و طراحی سایت جدید گام موثر و معقولی است می بایست اعمال گردد. Redirect 301ریدایرکت مفهومی است که در انجام این انتقال ترافیک صورت می گیرد.
Redirect 301ریدایرکت به دامین جدید


به منظور انجام Redirect 301ریدایرکت می باشد دستور لازمه را در فایل .htaccess درج نمود. دستور زیر در توضیحی از اعمال Redirect 301ریدایرکت می باشد.


Redirect 301 /http://www.newdomain.com


در دستور بالا سایت با دامین قبلی را به طراحی سایت با دامین جدید انتقال داده ایم. این دستور در فایل .htaccess درج می گردد و امری مناسب در جهت انتقال ترافیک طراحی وب سایت کنونی به طراحی سایت جدید می باشد.
Redirect 301ریدایرکت به صفحه جدید


ممکن ات در طراحی سایت با این نیاز روبه رو شوید که صفحه ای از طراحی سایت را به آدرسی دیگر ریدایرکت نمایید. تحت این شرایط دستور زیر را در فایل .htaccess مبذول نمایید.
Redirect 301 /oldpage.htm Example Domain
در دستور بالا صفحه ای طراحی وب سایت به صفحه ای دیگر با نام دیگر ریدایرکت می شود.این امر نیز برای ارسال ترافیک صفحه ای خاص در طراحی سایت به آدرسی دیگر موثر خواهد بود و گامی اثرگذار در پروسه سئو سایت خواهد بود.

انجام ریدایرکت301 در طراحی سایت