سلام

اين هك روي ورژن 4.1.4 نصب كردم ولي الان اكثر فرمان هاش كار نمي كنه مثلا وقتي مي خواهم يك تيم جديد بسازم وقتي دكمه اضافه كردن را ميزنم
يه صحفه خالي باز ميشه

لطفا راهنمايي كنيد خيلي به اين هك نياز دارم و دوست ندارم دوباره 4.1.3 بريزم
ممنون