تبلیغات در سایت Ani-dl.ws پذیرفته میشود
بازدید روزانه 1100 آی پی
20150507143099210139942.PNG

تعرفه:
714x120 صفحه اول زیر اسلاید شرو : 40 تومان/در ماه
468x60 صفحه دانلود کنار لینک دانلود: 20 تومان/در ماه
125x125 در صفحه دانلود کنار لینک دانلود: 10 تومان/درماه