سلام.

چطور میشه یک کاربر که پست هاش زیاده و بن کردیمش رو پست های اسپمش رو در جا پاک کنیم.
وقتی پاک کردن پست های اسپم رو میزنیم و بن میکنیم میگه پست هاش زیاده و باید از بخش ادمین پاک بشه حتما.