تبلیغات در اینترنتPanypay
نمایش نتایج: از 1 به 1 از 1

مقاله: آموزش کادربندی هک DragonByte Forum Tabs | اختصاصی وی بی ایران

  1. آموزش کادربندی هک DragonByte Forum Tabs | اختصاصی وی بی ایران »

   آموزش کادربندی هک DragonByte Forum Tabs | اختصاصی وی بی ایران

   نگارش: , by (مدیر بازنشسته)
   2015/05/21 02:10 PM
   امتیاز: 

   با سلام خدمت تمامی کاربران عزیز وی بی ایران

   چندی پیش این هک رو معرفی کردیم

   هک DragonByte Forum Tabs | ایجاد تب ها برای بخش های انجمن | نسخه ی Lite

   اما خب مثل سایر هک ها ظاهر آنچنان خوبی نداره و ما اومدیم اون رو کادر بندی کردیم

   خب بریم سراغ آموزش ابتدا یه چیزی رو عرض کنم از قسمت هایی که میگم تغیر بدید قبلش یه بکاپ داشته باشید تا مشکلی بود برگردونید

   حالا به آخر additional.css این کد رو اضافه کنید
   کد:
   dl.tabslight2 {
     padding-top: 0px !important;
   }
   dl.tabslight2 {
     border-bottom: medium none !important;
     margin-right: -22px;
   }
   dl.sectiontabs {
     padding-right: 1px;
     margin-bottom: -15px;
   }
   dl.tabslight2 {
     height: 26px;
     clear: right;
   }
   dl.tabslight2 {
     padding-right: 20px;
     margin-top: 15px;
   }
   div#mymenu {
     display: none;
   }
   #mymenu {
     margin-top: 15px;
     margin-bottom: -15px;
     border-right: 1px solid #6B91AB;
     border-left: 1px solid #6B91AB;
     background: #F1F3F8 none repeat scroll 0px 0px;
   }
   div.forumtabssubmenu {
     min-height: 0px;
     position: relative;
     padding: 10px 0px 0px;
     font: 11px Tahoma,Calibri,Verdana,Geneva,sans-serif;
   }
   div.forumtabcontainer {
     background: #595959 none repeat scroll 0% 0% !important;
     height: 58px !important;
   }
   div.forumtabcontainer {
     border-right: medium none !important;
     margin-top: 15px;
     border-left: medium none !important;
   }
   dl.tabslight2 {
     padding-top: 0px !important;
   }
   dl.tabslight2 {
     border-bottom: medium none !important;
     margin-right: -22px;
   }
   dl.tabslight2 {
     height: 26px;
     clear: right;
   }
   dl.tabslight2 {
     padding-right: 20px;
     margin-bottom: 1em;
     margin-top: 15px;
   }
   dl.tabslight2 dd {
     float: right;
   }
   html > body dl.tabslight2 dd.selected a, html > body dl.tabslight2 dd.selected a:hover {
     background: #446CB3 none repeat scroll 0% 0% !important;
   }
   html > body dl.tabslight2 dd.selected a, html > body dl.tabslight2 dd.selected a:hover {
     position: relative;
     border-bottom: 1px solid transparent;
   }
   dl.tabslight2 dd.notabimage a, dl.tabslight2 dd a {
     padding: 0px;
   }
   dl.tabslight2 dd a {
     text-align: center;
     min-width: 55px;
     height: 57px;
     display: block;
     color: #FFF !important;
     line-height: 4.4;
     font-family: Yekan,Nexa Bold;
     font-weight: normal;
     font-size: 13px;
     border-left: 1px solid #454343;
     text-decoration: none;
     border-right: medium none !important;
   }
   dl.tabslight2 dd.notabimage div {
     padding: 0px 10px;
   }
   dd a div:hover, dd a div img.tabimage:hover, dd.selected a div, dd.selected a div img.tabimage {
     opacity: 1;
   }
   dl.tabslight2 dd div {
     border-top-right-radius: 3px;
     border-top-left-radius: 11px;
     background-repeat: no-repeat !important;
     background-position: 5px center !important;
   }
   dl.tabslight2 dd.notabimage div:hover {
     background: #446CB3 none repeat scroll 0% 0% !important;
     border-radius: 0px !important;
   }
   img.tabreload {
     display: none !important;
   }
   .popupgroup .popupmenu a.popupctrl {
     display: none !important;
   }
   حالا در جستجوی قالب ها سرچ کنید

   dbtech_forumtabs.css

   و محتویاتش رو با این عوض کنید
   کد:
   /* Hidden Menu 'More' Tab */
   
   div#mymenu {
     display:none;
   }
   
   #mymenu {
     display: none;
     margin-top: {vb:stylevar dbtech_forumtabs_subcat_menu_margin.marginTop}px;
     margin-bottom: {vb:stylevar dbtech_forumtabs_subcat_menu_margin.marginBottom}px;
     border-{vb:stylevar left}: {vb:stylevar dbtech_forumtabs_tabs_border};
     border-{vb:stylevar right}: {vb:stylevar dbtech_forumtabs_tabs_border};
     background: {vb:stylevar dbtech_forumtabs_selected_background};
   }
   
   /* Tab and Category Containers */
   
   div.forumtabssubmenu {
     min-height: 0px;
     position: relative;
     padding: 10px 0 0 0;
     font:{vb:stylevar content_msg_font};
     font-size:{vb:stylevar small_fontSize};
   }
   
   ul.forumtabssubarea {
     display: inline;
   }
   
   ul.forumtabssubarea > li {
     float: none;
     font-weight: bold;
     margin-{vb:stylevar left}: 30px;
     padding-bottom: 5px;
     width: 100%;
   }
   
   /* Loading graphics and controls */
   
   .loading {
     opacity: 0.5;
     filter:Alpha(opacity=50);
   }
   
   .loadingtab {
     background-image: url("http://www.vbiran.ir/images/misc/progress.gif");
     background-repeat: no-repeat;
     background-position: 0 50%;
   }
   
   .categoryfade {
     opacity: 0.4;
     filter:Alpha(opacity=40);
   }
   
   .ajaxprogress {
     position: fixed;
     top: 50%;
     {vb:stylevar left}: 38%;
     display: none;
     padding: 5px;
     height: auto;
     width: 20%;
     color: white;
     border-radius: 5px;
     -moz-box-shadow: 2px 2px 1px #000000;
     -webkit-box-shadow: 2px 2px 1px black;
     box-shadow: 2px 2px 1px black;
     background-color: black;
   }
   
   /* Light Tabs MkII controls */
   
   dl.tabslight2 {
     border-bottom:solid {vb:stylevar tabslight_border.borderWidth}{vb:stylevar tabslight_border.units} {vb:stylevar mid_border.borderColor};
     padding-{vb:stylevar left}:{vb:math {vb:stylevar padding} * 2};
     margin-bottom:1em;
     height:{vb:math {vb:stylevar tabslight_size.height} + {vb:stylevar tabslight_border.borderWidth}};
     margin-top:{vb:math {vb:stylevar padding}*1.5};
   }
   
   dl.tabslight2 dt {
     display:none;
   }
   
   dl.tabslight2 dd {
     float: {vb:stylevar left};
   }
   
   dl.tabslight2 dd a {
   padding: 0px 10px;
   text-decoration: none;
   text-align: center;
   min-width: 55px;
   height: 50px;
   display: block;
   color: #FFF !important;
   line-height: 4;
   font-family: Yekan,Nexa Bold;
   font-weight: normal;
   font-size: 13px;
   border-right: 1px solid #454343;
   }
   
   html>/**/body dl.tabslight2 dd.selected a,
   html>/**/body dl.tabslight2 dd.selected a:hover {
     position:relative;
     border-bottom: {vb:stylevar tabslight_border.borderWidth}{vb:stylevar tabslight_border.units} {vb:stylevar tabslight_border.borderStyle} transparent;
     background:{vb:stylevar tabslight_selected_background};
   }
   * dl.tabslight2 dd.selected a, * dl.tabslight2 dd.selected a:hover {
     border-bottom: {vb:stylevar tabslight_border.borderWidth}{vb:stylevar tabslight_border.units} {vb:stylevar tabslight_border.borderStyle} transparent;
     background:{vb:stylevar tabslight_selected_background};
   }
   
   dl.tabslight2 dd a:hover {
     color:{vb:stylevar linkhover_color};
     background:{vb:stylevar tabslight_selected_background};
   }
   
   dl.tabslight2 {
     height:{vb:math {vb:stylevar tabslight_size.height} + {vb:stylevar tabslight_border.borderWidth}}px;
     padding-top: 5px;
     clear: {vb:stylevar left};
   }
   
   dl.sectiontabs {
     padding-{vb:stylevar left}: 1px;
     margin-bottom: -15px;
   }
   
   .forumbit_post .forumactionlinks li.addfav {
     background-image: url("dbtech/forumtabs/images/add.png") !important;
     width: 27px;
   }
   
   .forumbit_post .forumactionlinks li.removefav {
     background-image: url("dbtech/forumtabs/images/cross.png") !important;
     width: 27px;
   }
   
   
   span.addfav, span.removefav {
     height: 12px;
     overflow: hidden;
     float: {vb:stylevar left};
     background: transparent none no-repeat;
     position: relative;
     margin: 0;
     margin-top: 3px;
     margin-{vb:stylevar right}: 10px;
   }
   
   span.addfav {
     background-image: url("dbtech/forumtabs/images/add.png") !important;
     width: 13px;
     margin-{vb:stylevar right}: 1px;
     background-position: top {vb:stylevar left};
   }
   
   span.removefav {
     background-image: url("dbtech/forumtabs/images/cross.png") !important;
     width: 13px;
     background-position: top {vb:stylevar right};
   }
   
   div.forumtabcontainer {
     border-{vb:stylevar left}: {vb:stylevar mid_border};
     border-{vb:stylevar right}: {vb:stylevar mid_border};
     background: {vb: stylevar tabslight_selected_background};
     /* The following option can be uncommented to allow for a change of the background colour seperately to the tab background colour */
     /*background: {vb:stylevar dbtech_forumtabs_selected_background};*/
     margin-top: {vb:stylevar dbtech_forumtabs_subcat_menu_margin.marginTop}px;
   }
   
   img.tabimage, img.subcatimage, img.tabreload {
     vertical-align: middle;
     padding: 5px;
   }
   
   img.tabreload {
     padding-{vb:stylevar right}: 0px;
     margin-{vb:stylevar right}: -5px;
   }
   
   dd.tabimageonly img.tabreload {
     margin-{vb:stylevar left}: -5px;
     margin-{vb:stylevar right}: 5px;
   }
   
   dl.tabslight2 dd.tabimageonly div {
     padding: 0;
     background-position: 50% !important;
   }
   
   dl.tabslight2 dd.notabimage a, dl.tabslight2 dd a {
     padding: 0;
   }
   
   dl.tabslight2 dd.notabimage div {
     padding: 0 10px;
   }
   
   #handle {
     padding-{vb:stylevar left}: 3px;
   }
   
   #handle div {
     background-image: url("http://www.vbiran.ir/images/misc/black_downward_arrow.png");
     background-position: {vb:stylevar dbtech_forumtabs_background_positioner}% center !important;
     background-repeat: no-repeat;
     margin-{vb:stylevar left}: -8px;
     margin-{vb:stylevar right}: -8px;
   }
   
   dl.tabslight2 dd div {
     -moz-border-radius-top{vb:stylevar left}:5px;
     -moz-border-radius-top{vb:stylevar right}:11px;
     -webkit-border-top-{vb:stylevar left}-radius:3px;
     -webkit-border-top-{vb:stylevar right}-radius:11px;
     border-top-{vb:stylevar left}-radius:3px;
     border-top-{vb:stylevar right}-radius:11px;
     padding: 0 10px;
     background-repeat: no-repeat !important;
     background-position: 5px !important;
     padding: {vb:stylevar dbtech_forumtabs_tab_image_padding};
   }
   
   .forumactionlink a.favourite {
     padding-{vb:stylevar left}: 27px;
   }
   
   span a.favouritesub {
     padding-{vb:stylevar left}: 13px;
   }
   
   .forumtabspopups {
     display: inline-block;
     padding: 3px 0;
     float: {vb:stylevar right};
     margin-{vb:stylevar right}: 10px;
   }
   
   dd a div, dd a div img.tabimage {
     opacity: {vb:stylevar dbtech_forumtabs_icon_opacity};
   }
   
   dd a div:hover, dd a div img.tabimage:hover, dd.selected a div, dd.selected a div img.tabimage {
     opacity: {vb:stylevar dbtech_forumtabs_icon_opacity_hover};
   }
   
   
   li#unidle {
     display: none;
   }
   
   /* Fix for Width Issue on Subforums */
   .forumdata .datacontainer {
     width: 100%;
   }
   
   /* Fix for Vertical Alignment Issue on Subforums */
   .subforums .commalist li {
     vertical-align: top;
   }
   
   ul.forumactionlinks.td.dftlinks {
     padding: 0;
   }
   
   ul.dftlinks li.forumactionlink {
     margin: 0;
   }

   نتیجه :
   بعد به تنظیمات تب ها برید

   اون بالا نوشته Toggle Sticky Status for All تیک اون رو بردارید و ذخیره کنید

   در همون قسمت تیک فعال بودن Favoratis رو هم بردارید و ذخیره کنید


   موفق و موید باشید

   لطفا کپی هم نکنید
   ویرایش توسط DARKSKIES : 2015/10/02 در ساعت 11:21 PM

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

کسانی که این مقاله را دیده اند از این مقاله ها نیز بازدید کرده اند

 1. پاسخ: 21
  آخرين نوشته: 2016/04/01, 11:28 AM
 2. درخواست کادربندی هک DragonByte Forum Tabs
  توسط Mr.AryA در انجمن درخواست های گرافیکی ( درجه ، هدر ، بنر و .. )
  پاسخ: 11
  آخرين نوشته: 2015/05/21, 02:34 PM
 3. مشکل در برنامهDBTech DragonByte Forum Tabs
  توسط ducycump در انجمن پرسش و پاسخ
  پاسخ: 1
  آخرين نوشته: 2014/11/02, 10:44 PM
 4. پاسخ: 2
  آخرين نوشته: 2013/05/08, 07:41 PM
 5. DragonByte Forums Tabs v1.0.8 منتشر شد.
  توسط GoyaFilter در انجمن قوانین و اطلاعيه ها و اخبار انجمن ها
  پاسخ: 0
  آخرين نوشته: 2013/04/27, 09:32 AM

علاقه مندی ها (Bookmarks)

علاقه مندی ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •