تو قسمت cms سایت وقتی یک پست جدید ایجاد میشه و تو صفحه اول نشون داده میشه که پست جدید ارسال شده ، هم عنوان رو نشون میده و هم اینکه حدود 2 خط از متن کامل رو نشون میده.
آیا راهی داره که فقط عنوان رو نشون بده؟من تنظیمات رو کامل چک کردم.میشد مشخص کرد که عنوان رو نشون نده ولی برای اون 2 خط راهی نداشت.