ببینید من یه بخش زدم به اسمزبان جاوا و نکنولوژی های مرتبط با آن
بعد یه بخش زدم به اسم برنامه نویسی جاوا و یه سری زیر بخش
حالا تو خود بخش برنامه نویسی جاوا میخوام تاپیک زده بشه نه در بخش اصلی که میشه زبان جاوا و تکنولوژی های آن

ممنون از همه