فاکتورهای محبوبیت طراحی سایت


فاکتورهای محبوبیت طراحی سایت چیست
محبوبیت طراحی سایت شما به معنای توانایی جذب ترافیک و کاربر به سمت سایت می باشد. مبحث جذب ترافیک بیشتر و محبوبیت سایت مورد توجه صاحبان طراحی وب سایت قرار می گیرد. سایت الکسا از جمله سایت هایی است که به صورت آنلاین به تحلیل و آنالیزی در خصوص محبوبیت طراحی سایت ها می پردازد.حال چه فاکتورهایی موجب افزایش محبوبیت طراحی سایت شما خواهد شد. در ادامه به تحلیل عواملی محبوبیت سایت خواهیم پرداخت.
لینک دهی خارجی در طراحی سایت


یکی از فکاتورهایی که در معنای محبوبیت سایت قلدام می شود تعداد لینک های خارجی می شود. هرچه طراحی سایت شما تعداد لینک های خارجی را در دیگر وب سایت ها داشته باشد در مفهوم محبوبیت بیشتر معنا می یابد.

عمر طراحی سایت


عمر طراحی سایت نیز از دیگر فاکتورهای محبوبیت سایت می باشد. سایت ها با عمر بیشتر اغلب دارای محتوای قدیمی تر و بیشتر می باشند که این نیز از فاکتورهای در محبوبیت سایت شما در تحلیل های مرتبط با سئو سایت قرار می گیرد.ادامه مطلب: فاکتورهای محبوبیت طراحی سایت