تاون هال 9
لول 87
4 کارگر
هوگ تا 2 روز دیگه 5 میشه
بربر کینگ 7
آرچر کوئین 2
2568 تا کاپ دارم که اگر به 2600 برسه 1000 تا جم میده.
اکانت با حداقل 1000 تا جم تحویل داده میشه.

- امکان تحویل حضوری اکانت
لطفا اس ام اس بدید برای خرید :
09305009960

- تصاویر
مپ:
http://up.vbiran.ir/uploads/16923143428862335175_1.png
پروفایل:
http://up.vbiran.ir/uploads/387514342885996548_2.png