سلام
اخیرا یه مشکل تو انجمنم ایجاد شده. کسی نمی تونه وارد گروه های دسته جمعی بشه. صفحه نمایش گروه های دسته جمعی هست، اما وقتی روی عنوان یکی از گروه ها کلیک می کنیم دوباره به همون صفحه بر می گردیم. کسی راه حل این مشکل رو می دونه؟