سلام. من میخوام پیغام خصوصی برای انجمنم قرار بدم . انجمن من :
هشتاد و هفتیا
کد HTMLمیخاد
مشه کد پیغام خصوصی و بدید؟
ممنون